cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Your eyes, Your sight

64 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


22,351 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải thông điệp ý nghĩa nhất

22,346 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải góc máy xuất sắc nhất

22,345 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT

22,347 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT - NHÓM MUỐI

22,422 0 24/05/2019, 12:05pm

Giải Kĩ thuật quay xuất sắc nhất

22,455 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích: HUB

22,455 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích : LNT ITB

22,456 0 24/05/2019, 9:42am

Giải khuyến khích Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

25,603 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhi Cuôc Thi _ Tuổi Trẻ Mà

25,606 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhất Cuộc Thi_ Boss And Lola

8,117 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Hai - MR. JASON BAINBRIDGE

8,112 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Ba - Anh Nguyễn Thái Hoàng Nhật

8,111 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ 4 - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoan

8,780 0 11/05/2019, 11:30pm

Ban Giám Khảo Là Ai

10,341 0 4/05/2019, 10:49pm

Vòng Offline Cuộc Thi

10,556 0 4/05/2019, 10:51am

Link Form Đăng Kí

10,554 0 4/05/2019, 10:51am

Vòng Đối Đầu Chính Thức Khởi Động

18,011 0 27/04/2019, 4:52pm

Vòng Đối Đầu

19,110 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả điểm tương tác vòng sơ khảo

19,111 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả top 10

22,453 0 23/04/2019, 10:13am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

22,453 0 23/04/2019, 10:11am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

22,511 1 23/04/2019, 9:17am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên