cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Your eyes, Your sight

67 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


8724 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải thông điệp ý nghĩa nhất

8734 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải góc máy xuất sắc nhất

8726 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT

8728 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT - NHÓM MUỐI

11212 0 24/05/2019, 12:05pm

Giải Kĩ thuật quay xuất sắc nhất

13618 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích: HUB

13628 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích : LNT ITB

13616 0 24/05/2019, 9:42am

Giải khuyến khích Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

8738 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhi Cuôc Thi _ Tuổi Trẻ Mà

8739 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhất Cuộc Thi_ Boss And Lola

11592 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Hai - MR. JASON BAINBRIDGE

11600 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Ba - Anh Nguyễn Thái Hoàng Nhật

11588 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ 4 - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoan

5180 0 11/05/2019, 11:30pm

Ban Giám Khảo Là Ai

4254 0 4/05/2019, 10:49pm

Vòng Offline Cuộc Thi

12786 0 4/05/2019, 10:51am

Link Form Đăng Kí

12794 0 4/05/2019, 10:51am

Vòng Đối Đầu Chính Thức Khởi Động

7935 0 27/04/2019, 4:52pm

Vòng Đối Đầu

7963 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả điểm tương tác vòng sơ khảo

7969 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả top 10

12790 0 23/04/2019, 10:13am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

12800 0 23/04/2019, 10:11am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

13659 1 23/04/2019, 9:17am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên