cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Your eyes, Your sight

67 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


9176 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải thông điệp ý nghĩa nhất

9194 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải góc máy xuất sắc nhất

9204 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT

9198 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT - NHÓM MUỐI

11648 0 24/05/2019, 12:05pm

Giải Kĩ thuật quay xuất sắc nhất

14068 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích: HUB

14066 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích : LNT ITB

14056 0 24/05/2019, 9:42am

Giải khuyến khích Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

9176 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhi Cuôc Thi _ Tuổi Trẻ Mà

9207 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhất Cuộc Thi_ Boss And Lola

12048 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Hai - MR. JASON BAINBRIDGE

12040 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Ba - Anh Nguyễn Thái Hoàng Nhật

12038 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ 4 - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoan

5640 0 11/05/2019, 11:30pm

Ban Giám Khảo Là Ai

4702 0 4/05/2019, 10:49pm

Vòng Offline Cuộc Thi

13242 0 4/05/2019, 10:51am

Link Form Đăng Kí

13234 0 4/05/2019, 10:51am

Vòng Đối Đầu Chính Thức Khởi Động

8387 0 27/04/2019, 4:52pm

Vòng Đối Đầu

8481 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả điểm tương tác vòng sơ khảo

8465 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả top 10

13238 0 23/04/2019, 10:13am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

13262 0 23/04/2019, 10:11am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

14225 1 23/04/2019, 9:17am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên