NHÀ TRÌNH TƯỜNG

- Đôi nét kiến trúc về nhà của người Hà nhì: Nhà ở truyền thống là loại nhà trình tường, có kiểu dáng kiến trúc như một lô cốt ấm vào mùa đông và mát về mùa hè. Điểm đặc biệt các ngôi nhà ở đây đều được làm theo kiểu trình tường bằng đất, có một cửa ra vào, không có các cửa sổ lớn, mà chỉ có một số lỗ thông hơi, thoát khói trên tường.

- Đôi nét kiến trúc về nhà của người Hà nhì: Nhà ở truyền thống là loại nhà trình tường, có kiểu dáng kiến trúc như một lô cốt ấm vào mùa đông và mát về mùa hè. Điểm đặc biệt các ngôi nhà ở đây đều được làm theo kiểu trình tường bằng đất, có một cửa ra vào, không có các cửa sổ lớn, mà chỉ có một số lỗ thông hơi, thoát khói trên tường.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 3/09/2019 Số ngày: 2 Tổng chi phí:
Một ngày đẹp trời
Giá khách sạn xung quanh