“Con người không dẫn dắt các chuyến đi, các chuyến đi dẫn dắt con người.” – John Steinbeck

2 Quốc gia
28 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
1 Đang theo dõi