cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

10 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


375 4 0 3/02/2020, 3:02pm

Cùng thuộc địa phận tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu, lại nằm trên con đường từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, thế nhưng khu vực đảo Long Sơn vẫn chưa được du khách biết đến nhiều.

1 bài viết kinh nghiệm