cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Đi để trưởng thành

Nguyễn Đức Tính
Travel Ambassador

10 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


4645 4 20/01/2020, 5:39pm

Về quê ăn Tết gặp cảnh delay 2 tiếng, đợi làm thủ tục hải quan 3 tiếng

1 bài viết kinh nghiệm