cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

10 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


175 6 2/04/2020, 6:53pm

Chùa Giác Ngộ được đức Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ XX.

35 4 20/01/2020, 5:39pm

Về quê ăn Tết gặp cảnh delay 2 tiếng, đợi làm thủ tục hải quan 3 tiếng

2 bài viết kinh nghiệm