cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
ĐỖ TRUNG TRỊ
Travel Blogger

8 người theo dõi

Đang theo dõi 200 người


115 16 26/08/2019, 6:36pm

Dự tính là khám phá 4 ngày miền nam đất cambodia rồi quay trở về việt nam...Nhưng chỉ vì câu nói đi campuchia mà không đi Angkor wat thì thật là vô vị ! Và rồi đêm nay (ô vơ lai) tại miền tây bắc cambodia luôn gòy.

1 bài viết kinh nghiệm