cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
ĐỖ TRUNG TRỊ
Travel Blogger

8 người theo dõi

Đang theo dõi 200 người


215 4 2/09/2019, 12:28am

Stung Treng là một tỉnh phía bắc của Campuchia. Trước đây nó được gọi là Xieng Teng và từng là một phần của Đế quốc Khmer rộng lớn, sau đó là vương quốc Lan Xang của Lào và sau đó là vương quốc Champassack của Lào. Trong thời kỳ Đông Dương thuộc Pháp, nó lại được nhượng lại cho Campuchia.

1 bài viết kinh nghiệm