cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

24 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


6585 42 12/08/2019, 5:10pm

GỬI TÔI CỦA SAU NÀY! •Mình đã đọc đâu đó rằng! “ bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn •Sau này chúng ta ngồi lại chẳng nói về thành tích & những giá trị đạt được.Nhưng lại ngẫm nghĩ lại những nghiệm trải của cuộc đời.Chúng ta cứ tập dần với những bằng lòng của hiện tại nhưng cứ không ngần ngại tiến về phía trước,rồi thì trước khi tuổi trẻ đi qua chúng ta ai rồi

1 bài viết kinh nghiệm