Hồng trần trên đôi cánh tay

5 Quốc gia
21 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

Tháng Tư 2019, Trước có nhiều người rủ tôi đi Trung Quốc nhưng tôi đều từ chối. Lý do: không thích Tàu. Tốt nghiệp, tôi nghĩ phải làm một chuyến, chả lẽ cả đời này chả đi Trung Quốc, cũng nên biết người biết ta. Chuyến đi đã giúp tôi thay đổi nhiều điều về nhân sinh quan từ đất nước đến con người Trung Quốc...