cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Thuy Phuong N Truong

50 5 0 2/10/2020, 5:06pm

Thiên địa dịu y thiên địa cựu Thảo hoa kim dị thảo hoa tiền (Trời đất vẫn nguyên, trời đất cũ; Cỏ hoa nay khác, cỏ hoa xưa)

90 5 0 1/08/2020, 7:27pm

...vì nó đóng cửa. ...vì nó đóng cửa. ...vì nó đóng cửa. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

85 4 0 20/09/2019, 1:08am

#vedepmuathu #godytravel #squitopuswarehouse

200 6 0 19/09/2019, 12:30am

"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu... "

4 bài viết kinh nghiệm