Ghềnh đá đĩa - Tuy Hoà - Phú Yên

Ghềnh đá đĩa ở Tuy Hoà - Phú Yên được lọt Top 5 ghềnh nổi tiếng trên Thế Giới.
Ghềnh đá đĩa - Tuy Hoà - Phú Yên
Ghềnh đá đĩa - Tuy Hoà - Phú Yên
Ghềnh đá đĩa - Tuy Hoà - Phú Yên

Ghềnh đá đĩa - Tuy Hoà - Phú Yên
https://www.youtube.com/watch?v=PQeunxaNJZ4
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)