Du lịch hóa hay nỗi lo với những công trình "lạc quẻ" làm mất đi linh hồn của thành phố Đà Lạt?

Đã được mặc định với sự lãng mạn nên “Đà Lạt thì chẳng bao giờ là cũ” cả! Thế nhưng, với sự phát triển và cho ra đời của khá nhiều “cảnh quan lạc quẻ” như hiện nay thì có vẻ như cái “Đẹp” ở thành phố ngàn... Xem thêm Du lịch hóa hay nỗi lo với những công trình "lạc quẻ" làm mất đi linh hồn của thành phố Đà Lạt?