Cuối tuần trốn nơi nao? -5- Đổi Thiên Phúc Đức, Green Box cafe, Nhà máy trà cổ Cầu Đất (Đà Lạt - Việt Nam)

Lại một ngày cuối tuần lanh quanh Đà Lạt nữa. Thường tình, sẽ không phải là những địa điểm mới, hot với dân du lịch mà vẫn chỉ là nơi hay lui tới của kẻ lang thang mơ mộng. Có thể, sau post này sẽ hơi lâu nữa mới có post mới về Đà Lạt. Mình... Xem thêm Cuối tuần trốn nơi nao? -5- Đổi Thiên Phúc Đức, Green Box cafe, Nhà máy trà cổ Cầu Đất (Đà Lạt - Việt Nam)