0 Quốc gia
21 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

Đây là albums về tất cả các nơi mà mình đã đến khi đi ĐL ^^ Không quan trọng là đi với ai. Chủ yếu là kỉ niệm ^^