Quy định với nền tảng kết nối Doanh nghiệp & Blogger

Các quy định chi tiết cho hoạt động của nền tảng kết nối Doanh nghiệp & Blogger.
Mục lục bài viết
GODY.VN là nền tảng Mạng xã hội du lịch cho phép tất cả thành viên tham gia vào việc chia sẻ thông tin, hình ảnh, kinh nghiệm cũng như kết nối người dùng.

Nền tảng kết nối Blogger & Doanh nghiệp

Chức năng này cho phép kết nối cung và cầu giữa Doanh nghiệp ( đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch ) và Blogger trong đó, Doanh nghiệp đưa ra các yêu cầu cụ thể cho công việc ( ví dụ: Viết bài review, chia sẻ ...) và quyền lợi cho người thực hiện ( tài trợ miễn phí, tiền, hỗ trợ chi phí ...). Thành viên, Blogger sau khi xem xét các yêu cầu và quyền lợi có thể Apply để ứng cử thực hiện.

Blogger

Tất cả thành viên, các bạn travel blogger chuyên nghiệp có thể ứng cử các công việc được đưa ra từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ dựa vào profile, bài viết của bạn trên nền tảng GODY.VN để quyết định việc hợp tác. Do đó, các bạn cần xây dựng trang Blog của mình một cách hoàn thiện nhất.

Doanh nghiệp

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch mong muốn được quảng bá hình ảnh, sản phẩm qua các bài viết trên nền tảng GODY.VN. Các yêu cầu công việc và chính sách, quyền lợi cần được đưa ra rõ ràng, chi tiết.

Trách nhiệm hoàn thành công việc

Thành viên, Blogger có trách nhiệm hoàn thành công việc ( bài viết, review, chia sẻ ...) trong tối đa 02 tuần sau khi Doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh theo thông tin đưa ra. Các vi phạm về thời gian, tiến độ ... sẽ bị GODY.VN khoá tài khoản vĩnh viễn.

Quy định chung

- Chức năng Blogger & Doanh nghiệp là chức năng hoàn toàn miễn phí trên GODY.VN. Chúng tôi cung cấp chức năng này để kết nối cung, cầu giữa doanh nghiệp và các thành viên yêu thích du lịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố, rủi ro nào gây ra bởi Blogger trong quá trình cộng tác. Trường hợp Doanh nghiệp cần GODY.VN đứng ra cung cấp dịch vụ bảo đảm việc cộng tác hoặc kết nối an toàn, chúng tôi sẽ tính phí dựa trên gói chính sách của doanh nghiệp.
- Tất cả nội dung, hình ảnh, bài viết trên nền tảng GODY.VN do thành viên tạo ra thành viên đó có trách nhiệm với các nội dung này.
- Để bảo quyền lợi của Blogger & Doanh nghiệp, đề nghị các bên xem xét kỹ các nội dung thông tin yêu cầu, các điều khoản trong quá trình cộng tác.
- Tất cả nội dung được tạo trên nền tảng GODY.VN đều thuộc quyền sở hữu của GODY.VN và chúng tôi có quyền ngăn chặn, xoá bỏ ... nếu nội dung thông tin đó gây phương hại đến bên thứ 3 hoặc các thông tin bị cấm, vi phạm pháp luật cũng như nhạy cảm.
- Trường hợp cần làm rõ thông tin về công việc, sản phẩm, GODY.VN có quyền yêu cầu các bên ( doanh nghiệp và Blogger ) cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh .
Trường hợp Quý doanh nghiệp muốn việc viết bài, PR, quảng bá ... được thực hiện bởi GODY.VN, vui lòng liên hệ: hi@gody.vn.
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)