cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Huynh Phạm

2 0 8/03/2021, 1:34pm

Đây là khung cảnh đời thường mà nơi tôi đang sinh sống. Tôi muốn lưu giữ lại những gì nhỏ nhất. Vì chính những cái nhỏ đó mới giúp tôi có được những thứ to lớn hơn.

1 bài viết kinh nghiệm