Đảo Lý Sơn

Ngày 1 Mình nghĩ nên nghỉ tối tại TP. Quảng Ngãi vì nhiều hoạt động vui chơi hơn, thưởng thức đặc sản. Ngày 2: Cần phải có mặt tại cảng Sa Kỳ trước 6:30 Ngày 3: Đón bình minh ở cổng Tò Vò, hang Câu. Ghé qua chùa Hang, chùa Đục, Âm linh tự … Đầu giờ chiều bạn có thể đặt chân lên đất liền sau khi hoàn thành trọn vẹn một chuyến đi Lý Sơn rồi.

Ngày 1 Mình nghĩ nên nghỉ tối tại TP. Quảng Ngãi vì nhiều hoạt động vui chơi hơn, thưởng thức đặc sản. Ngày 2: Cần phải có mặt tại cảng Sa Kỳ trước 6:30 Ngày 3: Đón bình minh ở cổng Tò Vò, hang Câu. Ghé qua chùa Hang, chùa Đục, Âm linh tự … Đầu giờ chiều bạn có thể đặt chân lên đất liền sau khi hoàn thành trọn vẹn một chuyến đi Lý Sơn rồi.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 15/09/2020 Số ngày: 4 Tổng chi phí: 3,999,000đ
Ở trên hang cau
ở Hang Cau
giữa lòng đại dương
Trong hang cau
cảm giác lạ
Giá khách sạn xung quanh