Chào bạn! Mình là Cô Mơ. Mọi người hay bảo mình thế thì lúc nào mình cũng lơ mơ rồi bay bổng. Có lẽ vì thế nên mình hơi ngáo! À ừm rất ngáo ... Cám ơn bạn đã mò đến đây vì yêu mình, mà nếu không yêu mình thì yêu những nơi mình đến rồi yêu mình. Hi hi

0 Quốc gia
7 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
2 Đang theo dõi