cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

3 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


0 26/07/2020, 12:21pm

Trưởng thành không bao giờ là dể cả . Cho dù trưởng thành theo năm tháng theo cách nào thì cũng tận hưởng những điều bé nhỏ xung quanh và hãy để cảm xúc được nuôi dưỡng những điều bé nhỏ ấy từ trái tim ❤️

1 bài viết kinh nghiệm