cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Đi Đi - đừng nghĩ suy hoài phí tuổi trẻ - https://www.facebook.com/MyHanh0967888119

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Travel Ambassador

12,305 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


4757 12 12/01/2019, 9:44pm

Có một làng Châu Âu đẹp như cổ tích nằm bên cạnh khu hồ Tuyền Lâm. Mỗi sáng đón sương mờ, đón mây bay ngang đỉnh núi. Mỗi chiều đón gió lộng tiếng thông reo.

1 bài viết kinh nghiệm