“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

3 Quốc gia
23 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
1 Đang theo dõi