KINH NGHIỆM PHƯỢT LÀO BẰNG XE MÁY - Có một đất nước vô cùng bình yên và tươi đẹp ngay cạnh Việt Nam

Sau hành trình dài 8 ngày đi qua gần như tất cả những nơi đẹp nhất ở Lào, sau đây là những kinh nghiệm phượt lào bằng xe máy mà mình rút ra. 8 ngày là lịch trình khá gấp nên mọi người có thể sửa lại một xíu để thong... Xem thêm KINH NGHIỆM PHƯỢT LÀO BẰNG XE MÁY - Có một đất nước vô cùng bình yên và tươi đẹp ngay cạnh Việt Nam