cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

3 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


245 8 17/05/2019, 3:07pm

Là một chuyến đi dài 1.400 km, nhiều đoạn đường khó khăn, dốc đá và xa nhất khám phá miền Tây Bắc! Thăm mốc 18 nơi thượng nguồn sông Đà chảy vào đất Việt, thăm mốc 17 nơi biên giới ba nước Lào- Việt- Trung!

1 bài viết kinh nghiệm