Đà Lạt - Tháng 4, ngày trở lại...

“Muốn ám Đà Lạt cả đời” là câu hiện lên trong đầu tôi khi viết review về chuyến đi gần đây nhất của mình.... Xem thêm Đà Lạt - Tháng 4, ngày trở lại...