search-icon
cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 bình luận

2 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


1 2018-07-12 09:43:01

Sau hành trình dài 8 ngày đi qua gần như tất cả những nơi đẹp nhất ở Lào, sau đây là những kinh nghiệm phượt lào bằng xe máy mà mình rút ra. 8 ngày là lịch trình khá gấp nên mọi người có thể sửa lại một xíu để thong thả hơn.